Plan naboru uczniów do oddziałów klasy I na rok szkolny 2017/2018

w Zespole Szkół Mechanicznych 

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa

 

Typ szkoły

Zawód-profil

Liczba uczniów

Technikum Mechaniczne

 

technik mechanik

 

58

 

technik mechatronik

 

58

 

technik pojazdów samochodowych

 

87

 

technik gazownictwa

 

29

Branżowa Szkoła

I stopnia Nr 2

 

mechanik pojazdów samochodowych / mechanik motocyklowy

 

29

 

elektromechanik pojazdów samochodowych / blacharz samcochodowy

 

29